Fast Facts Serie

Fast Facts Serie
Kirsten van den Bosch

Kirsten van den Bosch doet vanuit de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar het effect van geluidsomgeving op mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag en meervoudig gehandicapte mensen.

Kirsten van den Bosch
The effect of sound environments on people with multiple disabilities