Annelien Bredenoord

Annelien Bredenoord is associate professor Medische Ethiek aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Rode draad in haar carrière is het verbinden van (bio)medische wetenschap, ethiek en politiek. Zij richt zich op vragen rond nieuwe, vaak controversiële technologie, zoals stamcelonderzoek, genetica en biobanken en zoekt in haar werk steeds de samenwerking met andere disciplines. Ze was lid van de Jonge Gezondheidsraad, adviseert over gezondheidszorgbeleid en heeft zitting in diverse ethische commissies. Recent is zij uitgenodigd om in Qatar mee te denken over de ontwikkeling van een islamitische medische ethiek.

Annelien Bredenoord

Between possibility and desirability