Faces of Science: Leanne Jansen

Faces of Science: Leanne Jansen

Wijsheid die 2000 jaar houdbaar is

Leanne Jansen bestudeert de Romeinse politicus, filosoof en schrijver Cicero. Dat lijkt misschien ouwe koek, maar Cicero's woorden en tactieken worden zelfs nu nog gebruikt door moderne politici. Leanne is promovendus Griekse en Latijnse taal en cultuur in Leiden en zij wil begrijpen hoe het gedachtengoed van één man zo lang kan blijven voortleven. Cicero: na openen nog minstens 2000 jaar houdbaar.