Dolf Weijers: wortels van de toekomst

No video provider was found to handle the given URL. See the documentation for more information.

Dolf Weijers: wortels van de toekomst

Stamcellen localiseren in plantenembryo's

De laatste gemeenschappelijke voorouder in de evolutie van planten en dieren was een eencellig organisme. Dat betekent dat de stap naar meercelligheid twee keer gemaakt is: één keer bij dieren en één keer bij planten. Daaronder valt ook het ontstaan van stamcellen. Biochemicus en ontwikkelingsbioloog Dolf Weijers bestudeert de eerste aanleg van stamcellen in plantenembryo's.