Pieter Rein ten Wolde: Biochemische netwerken

No video provider was found to handle the given URL. See the documentation for more information.

Pieter Rein ten Wolde: Biochemische netwerken

Puzzelen met biochemische netwerken

Binnen in elke cel wordt er volop genetwerkt: moleculen botsen tegen elkaar en reageren op elkaar. Dit netwerk bepaalt welke keuzes de cel maakt. Maar wie doet wat met wie? Biochemicus Pieter Rein ten Wolde speurt naar de ontbrekende puzzelstukjes om het leven beter te begrijpen.

Met zijn onderzoeksgroep bij FOM instituut AMOLF bouwt hij wiskundige modellen om te reconstrueren wat biologen onder de microscoop hebben gezien.