Casper Hoogenraad: Lerende cellen

No video provider was found to handle the given URL. See the documentation for more information.

Casper Hoogenraad: Lerende cellen

De moleculaire biologie van ons geheugen

Hoe leren wij eigenlijk? En hoe onthouden we? Bestaan er dingen als geheugeneiwitten? Celbioloog Casper Hoogenraad wil onze leerprocessen op moleculair niveau begrijpen. Hij onderzoekt de functie van eiwitten in zenuwcellen in de hippocampus. Daarin schuilt volgens hem het geheim van ons geheugen.