Fast Facts Serie

Fast Facts Serie
Lucas van der Deijl

Lucas van der Deijl is Historische Nederlandse Letterkundige aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet promotieonderzoek naar de vertaling en de verspreiding van de werken van Descartes en Spinoza in de Nederlandse taal vanaf de 17eeeuw. Hij kijkt daarbij in het bijzonder naar de vertalers.

Lucas van der Deijl
Speuren in gevaarlijke vertalingen