Ziekte van Parkinson

Ziekte van Parkinson

Jidde Jacobi, promovendus Neurolinguïstiek aan de Universiteit Groningen, legt uit wat de ziekte van Parkinson is.