Hackers

Hackers

Renushka Madarie, promovendus criminologie bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, legt uit wat er bedoeld wordt met de term hackers.