Ingediend door Aline op wo, 04/10/2019 - 10:12

Lucas van der Deijl, promovendus historische Nederlandse letterkunde, legt uit wat digitale tekstanalyse is.

Lucas van der Deijl

Lucas van der Deijl is Historische Nederlandse Letterkundige aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet promotieonderzoek naar de vertaling en de verspreiding van de werken van Descartes en Spinoza in de Nederlandse taal vanaf de 17eeeuw. Hij kijkt daarbij in het bijzonder naar de vertalers.