Thirza Lagewaard

Thirza Lagewaard is promovendus filosofie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ze onderzoekt hoe grote meningsverschillen binnen een democratie overbrugd kunnen worden om beleid te maken. Hierbij heeft zij in het bijzonder oog voor de kwetsbaarheid van kennis in de huidige tijd.