Submitted by jasmijn on Thu, 04/21/2016 - 09:25

Sophie Villerius, taalwetenschapper aan de Radboud Universiteit, vertelt welke talen er in Suriname gesproken worden. 

Sophie Villerius

Sophie Villerius (Radboud Universiteit) doet taalkundig onderzoek in Suriname, waar mensen vaak meerdere talen naast en door elkaar gebruiken. Ze richt zich hierbij specifiek op het Surinaams-Javaans, de taal van de Javaanse immigranten, en onderzoekt hoe deze is beïnvloed door het Nederlands en Surinaams. Deze invloed is bijvoorbeeld te zien in de woorden die de Surinaams-Javanen gebruiken, maar ook in de klanken of de zinsstructuur.