Submitted by Moira on Mon, 05/18/2015 - 14:37
No video provider was found to handle the given URL. See the documentation for more information.

Liza Cornet, promovendus neurocriminologie aan het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), legt uit neuropsychologie is.

Liza Cornet

Liza Cornet (1987) rondde in april 2010 cum laude haar master Neuropsychology af nadat zij de bachelor Psychologie volgde aan de Universiteit Maastricht. Zij schreef haar scriptie na een klinische stage bij Mondriaan Zorggroep Maastricht over de relatie tussen prenataal testosteron en psychoseksueel gedrag bij mensen met autisme. Vanaf september 2010 is zij als onderzoeker in opleiding werkzaam bij het NSCR en WODC. Zij doet onderzoek naar de relatie tussen neuropsychologische factoren en de responsiviteit op de cognitieve vaardigheidstraining onder gedetineerden.