Submitted by Moira on Tue, 07/08/2014 - 17:07
No video provider was found to handle the given URL. See the documentation for more information.

Marijke Naezer, onderzoeker Gender en Seksualiteit aan de Radboud Universiteit Nijmegen, legt uit wat gender is.

Marijke Naezer

Marijke Naezer is als onderzoeker verbonden aan het Institute for Gender Studies (Radboud Universiteit Nijmegen). Haar onderzoek richt zich op hoe Nederlandse jongeren met diverse achtergronden social media gebruiken in vriendschappen, relaties en seksualiteit. Ervaringen en meningen van jongeren worden geanalyseerd middels kwalitatieve onderzoeksmethoden, waaronder participerende observatie en (groeps)interviews.