Faces of Science: Adriaan Duiveman

Faces of Science: Adriaan Duiveman

Bededagen als simulatie van een ramp

Rampen lijken tegenwoordig ver van ons bed. Maar misschien moeten we een voorbeeld nemen aan de 18e eeuwse Nederlanders en ons een beetje voorbereiden, zegt historicus Adriaan Duiveman. Hij bestudeert aan de Radboud Universiteit in Nijmegen de bededagen die indertijd gehouden werden om geld in te zamelen voor de slachtoffers van natuurrampen en de solidariteit aan te wakkeren. Een hele dag samen zwelgen in de kerk was goed voor de banden binnen de gemeenschap, en stiekem waarschijnlijk ook best leuk.