Globalisering in de oudheid

Globalisering in de oudheid

Lennart Kruijer, promovendus archeologie aan de Universiteit Leiden, legt uit dat er ook in de oudheid sprake was van wat we nu globalisering noemen.