Fast Facts Serie

Fast Facts Serie
Hubrecht

Het onderzoek aan het Hubrecht Instituut richt zich op ontwikkelingsbiologie en stamcellen. Verschillende biologische processen worden onderzocht, met name de embryonale ontwikkeling van dieren en de ontwikkeling van organen in volwassen dieren. Ontwikkelingsbiologen zijn geïnteresseerd in het mechanisme dat een organisme doet groeien van één bevrucht eitje tot een volledig volwassen dier. Stamcel onderzoek is sterk verbonden met ontwikkelingsbiologie. Als we meer inzicht krijgen in de ontwikkeling en in stamcellen kan ons dat meer leren over (menselijke) ziekten als kanker.

Jacqueline Deschamps
How the Hox clock develops us into well-shaped beings
Wouter de Laat
New dimensions in our 3D genome
Catherine Rabouille
The Golgi by-pass
Puck Knipscheer
DNA crosslink repair
Eugene Berezikov
Flatworm Macrostomum lignano
Stefan Schulte-Merker
How cells form organs
Edwin Cuppen
Sequencing and knockouts
Hans Clevers
Small intestine on demand
Eugene Berezikov, Richard Young, Rudolf Jaenisch, Alexander van Oudenaarden, Hans Clevers, Anton Berns, Gerald de Haan, Peter Lansdorp, Prof.dr. Sergey Kiselev
The next step in stem cell biology