Green Facts

Sinds de klimaattop in Kopenhagen verkeren we in een staat van klimaatverwarring. Alarmerende geluiden over de opwarming van de aarde staan tegenover klimaatscepsis. Het gevoel ontstaat dat er zelfs binnen de wetenschap geen overeenstemming is over de staat van het klimaat. Wie moeten we nog geloven? Green Facts wil Nederlands wetenschappelijk toponderzoek naar klimaat en duurzaamheid over het voetlicht brengen. Een wetenschappelijk antwoord op de klimaattop in Kopenhagen in 2009.

Maarten Kleinhans

The Metronome

Appy Sluijs

Digging in the past in search of the future

René Geurts

Living on air