Fast Facts Serie

Fast Facts Serie
Alexander van Oudenaarden

De Alexander van Oudenaarden Groep gebruikt een combinatie van experimentele, wiskundige en theoretische benaderingen om kwantitatief inzichtelijk te maken hoe individuele cellen keuzes maken. De focus van het onderzoek ligt op stamcel- en ontwikkelingsbiologie. De groep is in het bijzonder geïnteresseerd hoe cellen netwerken van genen inzetten om toch robuuste keuzes te maken zelfs als er grote fluctuaties zijn in gen-expressie.

Eugene Berezikov, Richard Young, Rudolf Jaenisch, Alexander van Oudenaarden, Hans Clevers, Anton Berns, Gerald de Haan, Peter Lansdorp, Prof.dr. Sergey Kiselev
The next step in stem cell biology
Alexander van Oudenaarden
Exploring individual cel differences
Alexander van Oudenaarden, Hans Clevers
Stem cell research and developmental biology