Instituut

Instituut
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Als forum, geweten en stem van de wetenschap bevordert de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en zet zij zich in voor een optimale bijdrage van de Nederlandse wetenschap aan de culturele, sociale en economische ontwikkeling van de samenleving. Als institutenorganisatie heeft zij de zorg voor excellente nationale wetenschappelijke instituten, stimuleert zij innovatie en valorisatie en bevordert zij samenwerking, zowel met universitaire onderzoeksgroepen als tussen de instituten onderling.

Term image
Barbara Vis
Prospect theory in politics
Hanneke van Laarhoven
Kankerpatiënten beter begrijpen en behandelen
Sjoerd Repping
Help with infertility
Nationale identiteitsvorming tussen 1648 en 1815
Marijke Haverkorn
Galactische magneetvelden in kaart
Andrea Evers
Empowering humans in health and disease
Eugene Berezikov
Flatworm Macrostomum lignano
Stefan Schulte-Merker
How cells form organs
Hans Clevers
Small intestine on demand