Laatste videos

Oscar Gelderblom
Economische belangen van de VOC
Edward Witten
Winnaar van de KNAW Lorentzmedaille 2010
Ingrid Robeyns e.a.
Valorisatie volgens De Jonge Akademie
Claes de Vreese
Politiek, media en publieke opinie
Paul Groot
Levensloop van duo-sterren
Gijs Wuite
Samenwerkende eiwitten in mitochondriaal DNA
Monica Claes
Gemeenschappelijke basis in Europese grondwetten
Kennismaking met het instituut
Naomi Ellemers ea
Tien topwetenschappers over het tekort aan vrouwelijke hoogleraren
Mevrouw de Professor
Compilatie debat over het tekort aan vrouwelijke hoogleraren 2010
Mevrouw de Professor
Registratie debat over het tekort aan vrouwelijke hoogleraren
Tjerk Oosterkamp
MRI tastmicroscopie