Series

De Jonge Akademie van de KNAW vertolkt sinds 2005 het jonge geluid in de wetenschap. Wetenschappers die binnen de Jonge Akademie benoemd worden, hebben zich binnen hun vakgebied al op jonge leeftijd internationaal bewezen. De Jonge Akademie houdt zich onder meer bezig met interdisciplinaire kansen voor onderzoek, popularisering van wetenschap, de toekomst van wetenschap en wetenschapsbeleid. meer

Onze emotionele ontwikkeling en staat van zijn speelt een centrale rol in ons gedrag, leven en de wijze waarop we functioneren in de samenleving. Waar komen onze emoties vandaan? Hoe gaan we ermee om? En op wat voor manieren kunnen we ze beïnvloeden? Een serie over de menselijke psyche.

Is er water op Mars? Hoe worden sterren geboren? En hoeveel dimensies zijn er in de ruimte? We weten meer en meer over het universum. Toch hebben we nog steeds meer vragen dan antwoorden als het over de ruimte gaat. Zo blijft de ruimte ons fascineren.

De theorie van alles bestaat nog niet, maar is het streven van natuurkundigen om de verschillende fundamentele theorieën in de natuurkunde met elkaar te verenigen. Zo'n theorie zou alle elementaire deeltjes en de fundamentele natuurkrachten in één model samenbrengen. Einstein heeft als één van de eersten geprobeerd zijn algemene relativiteitstheorie te verzoenen met de kwantummechanica in één enkele veldentheorie. Tot nu toe komt de snaartheorie het dichtst bij een theorie van alles. Het probleem is dat er nog niet één sluitende versie van de snaartheorie is, die ook daadwerkelijk overeen komt met onze werkelijkheid.

Het doel van de European Research Council ( ERC ) is om wetenschappelijk onderzoek in Europa te stimuleren door excellente wetenschappers te steunen. De onderzoeksraad selecteert de beste wetenschappers en onderzoeksvoorstellen, die kunnen rekenen op financiële steun. http://erc.europa.eu

Faces of Science is een project van de KNAW, De Jonge Akademie, Kennislink en Fast Facts en ondersteund door Lira Auteursfonds Reprorecht. Doel is jonge wetenschappers in de schijnwerpers te zetten en te laten zien wat het leven als wetenschapper inhoudt, vooral aan jongeren die staan voor een studiekeuze, maar ook voor ieder ander die daarin geïnteresseerd is.