De novo sequencing

No video provider was found to handle the given URL. See the documentation for more information.

De novo sequencing

Eugene Berezikov, moleculair bioloogist aan het Hubrecht Instituute, legt 'de novo sequencing' uit.

Deze video is alleen beschikbaar in het Engels.